Vitajte na stránkeFAPZ


ÚRADNÁ VÝVESKA FAPZ je umiestnená na Študijnom oddelení FAPZ, prízemie pavilón E, vstup na ŠO